Werken, ontdekken en ontwikkelen tegelijkertijd. Samen helpen wij jou naar werk!

Ontdekken waar jij goed in bent en deze krachten inzetten is ons doel!

Niet alleen bemiddelen, ook begeleiden!

Omdat het vinden van werk niet voor iedereen vanzelfsprekend is, zetten wij ons ook in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.

Maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking

Dit doen wij in nauwe samenwerking met o.a. Stichting Visie-R. Stichting Visie-R ontwikkelt en begeleidt werkervaringstrajecten voor mensen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Door de bemiddeling en uitzending van deze kandidaten, krijgen ook zij weer een eerlijke kans op werk.

Missie & Visie

Wij leveren betrouwbare en gemotiveerde uitzendkrachten aan de opdrachtgever, zodat de kwaliteit van het werk gewaarborgd blijft. Daarnaast biedt de flexibiliteit van onze uitzendkrachten een uitkomst voor het werken op projectbasis. Wij willen een snelle en effectieve verbindende factor zijn tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Missie

SNW bemiddelt tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en het onderzoeken van kwaliteiten en mogelijkheden van onze uitzendkrachten. Passend werk gericht op de vaardigheden van de werknemer levert voor de opdrachtgever een hogere productiviteit op, oftewel een blije werknemer maakt een blije baas! Wij staan voor de juiste persoon op de juiste plek.

Visie

Werk biedt meer dan alleen een inkomen. SNW creëert een plek waar uitzendkrachten gestimuleerd en gemotiveerd worden. Wij vinden het belangrijk dat zij hier hun eigen talenten ontdekken, werken aan persoonlijke groei en hun eigen identiteit ontwikkelen. Omdat wij ons richten op maatwerk, creëren we ook kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen helpen wij jou naar werk.

In een korte tijd een leuke baan vinden?

Waar wacht je op? Meld je aan!